Prive NL

Privacy beleid

De persoonsgegevens die u ons verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Tondeur Diffusion NV, Frans van Kalkenlaan 9, 1070 Brussel. Deze gegevens worden door Tondeur Diffusion verwerkt in het kader van de administratie van de website eCommerce, marktstudies en met het oog op het verstrekken van informatie i.v.m. onze producten en diensten. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per e-mail naar [email protected] , per fax op het nummer 02 / 555 01 19 of per brief.

Inhoud

Tondeur Diffusion besteedt veel zorg aan de creatie van deze website maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Tondeur Diffusion niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht

© Tondeur Diffusion 2004

De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de Tondeur Diffusion website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.