Accueil NL

Welkom op de site van Tondeur Diffusion.

Deze site laat u toe de catalogus te consulteren met de titels die Tondeur Diffusion vertegenwoordigt op de Belgische markt.

Op deze manier kan u alle titels die we in beheer hebben terugvinden, onderverdeeld per familie en verder opgesplitst in rubrieken, voor elke titel kan men bepaalde informatie terugvinden zoals, het laatste nummer dat in verkoop werd gebracht, de leveringsdatum, de verkoopprijs, het aantal verschijningen per jaar en de taal.

Een volledige lijst van de vroeger verschenen nummers (sinds 01.01.1999) en een foto van het laatst verschenen nummer, zijn eveneens beschikbaar.

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds onze klantendienst contacteren of uw commercieel raadgever. Hiertoe dient u de pagina contacteer ons te raadplegen.